INTEGRITETSPOLICY

KRAN’S HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER
KRAN värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och denna integritetspolicy är framtagen i enlighet med den Allmänna dataskyddsförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning nr 2016/679 eller GDPR. Följande integritetspolicy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR
Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn, telefonnummer och e-postadress när du gör handlar hos oss, när du anmäler dig till våra utskick som nyhetsbrev eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter används för att du ska kunna ta del av våra tjänster och för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, skicka direktmarknadsföring till dig (så länge du inte tackat nej till att dina uppgifter används för sådan marknadsföring) och för statistikändamål.

Integritetspolicyn vilar på de lagar och regleringar som utformats inom ramen för den Europeiska dataskyddsförordningen, eller GDPR.

VILKA VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED
För att vi ska kunna leverera våra tjänster kan vi behöva dela och samköra dina personuppgifter med våra olika samarbetspartners. Vi använder oss även i vissa fall av tredjepartsleverantörer som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom fakturering m.m. När vi delar dina uppgifter med någon annan har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER
KRAN sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi omgående bort dina personuppgifter, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER
Användaren äger alltid rätten till sin information. En användare kan när som helst begära att få ta del av ”sin” information. En användare har rätt att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade. En användare har rätt att begära att få sina uppgifter raderade, dock inte sådan information som lagen kräver att KRAN behåller. En användare har rätt att få en kopia på sina personuppgifter i ett strukturerat format. En användare har rätt att göra invändningar mot KRAN’s hantering av personuppgiftsdata. Kontakta i så fall info@kran.vin. Om användaren anser att KRAN behandlar användarens personuppgifter på ett felaktigt sätt så kan användaren kontakta Datainspektionen genom att klicka här. En användare har rätt att dra tillbaka sitt samtycke. En användare har rätt att göra en anmälan till Datainspektionen.

OM DU VILL VETA MER
DFG KRAN ApS med danskt organisationsnummer CVR-38855042 och adress Rugsvaenget 56, DK-2630 Taastrup, Danmark är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Senast uppdaterad:  1 februari 2022